Një ndër shërbimet kryesore që ofron, koleksion.al, është ndërmjetësimi në shitjen e antikuareve tuaja. Keni objekte të rralla shqiptare, që janë trashëguar brez pas brezi dhe nuk ja dini vlerën dhe gjithashtu nuk keni mundësi të arrini blerës potencial? Ne jemi këtu me ndërmjetësimin tonë profesional, pra ne vlerësojmë dhe shesim antikuaret tuaja. Pra ne bëjmë listimin dhe shitjen e objekteve tuaja dhe gjithashtu dhe dërgimin e porosisë. Për shërbimin e kryer, shumës së shitur të objektit, i zbritet një komision prej 20% të totalit të shitjes. Jemi të hapur për çdolloj bashkëpunimi. Për më shumë informacion na kontaktoni.